Home » My Blog » De Nederlandse kunst heeft toekomst

De Nederlandse kunst heeft toekomst

Ook al zitten we nu in een crisis, dat betekent niet dat de Nederlandse beeldende kunst geen toekomst zal hebben. Soms komt er wat geluk bij kijken. Soms ben je gewoon goed en kom je zoals dat hoort boven drijven. Soms is het absoluut nodig dat de kunst ondersteuning krijgt van de overheid. Toeval bestaat niet. Als een land wereldberoemde kunstenaars voort heeft gebracht dan is de basis potentie aanwezig. Dat verdient ondersteuning. Kunst is een vorm van uiting die iets zegt over een land. Vrolijke kunst laat zien dat de mensen optimistisch zijn. Gruwelijke vormen, zoals de schreeuw van Edvard Munch laat zien wat verschrikking betekent. Kunst komt voort uit de dagelijkse gang van zaken, uit de samenleving.edvard-munch-scream

Spiegel
Tyl Uylenspiegel is binnen de Nederlandse en de Duitse literatuur bekend als degeen die je een spiegel voor houdt. Hij spot met de heerser en de heersende klasse. Zo kennen wij ook het verhaal “van den vos Reynarde” of kent iedereen Robin Hood. Het ontroerende lied “Wij zijn de moor soldaten”, waarvan gezegd wordt dat het in Westerbork geschreven zou zijn vertelt ons over de gruwel en de hoop in een concentratiekamp. Kunst is de spiegel van onze ziel. Waar blijft een samenleving zonder kunst? Hoe ziet de toekomst van ons land er uit als we geen kunst meer zouden hebben? Grauw en grijs. Zeker, kunst kan confronteren en kunst heeft met gevoel en smaak te maken. Niet alles wat kunst is, is kunst. Kunst is een onderdeel van ons leven. Dat moet zo blijven. De Nederlandse beeldende kunst verdient ondersteuning. Al was het alleen maar om ons zo nu en dan de spiegel voor de neus te houden.